SKUPINY ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ

Níže uvádíme skupiny řidičských oprávnění. U každé jednotlivé skupiny naleznete informace,

jaký musí být minimální věk uchazeče a jaká vozidla poté může řidič řídit.
OSOBNÍ AUTOMOBIL - SKUPINA B


Minimální věk 18 let.

Výuku a výcvik může uchazeč zahájit již před osmnáctými narozeninami, souhlas musí vyjádřit zákonný
zástupce uchazeče a to svým podpisem na přihlášce, tzv. Žádost.

 
Skupina B opravňuje k řízení :
 • motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
 • vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1
 • vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou

 

MOTOCYKL - SKUPINA AM

Minimální věk 15 let.

Výuku a výcvik lze zahájit dříve, při věku do 15 let musí Přihlášku uchazeče ( nebo-li Žádost ) podepsat jeho zákonný zástupce a jeho podpis musí být úředně ověřen. U uchazeče staršího 15ti let , ale mladšího 18ti let , musí Přihlášku ( Žádost ) též podepsat jeho zákonný zástupce, ale podpis nemusí být ověřen.
Žadatel o ŘP skupiny AM nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a nesmí mít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů.

Skupina AM opravňuje k řízení motorových vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/hod, spadajících do těchto skupin  :

 

 • dvoukolová motorová vozidla se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
 • tříkolová motorová vozidla se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
 • čtyřkolová motorová vozidla o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kWMOTOCYKL - SKUPINA A1

Minimální věk 16 let.

Výuku a výcvik lze zahájit dříve, podmínky podpisu zákonného zástupce jsou stejné jako u skupiny AM.
Žadatel o ŘP skupiny A1 nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a nesmí mít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů.


Skupina A1 opravňuje k řízení těchto motorových vozidel :

 

 • lehké motocykly s postranním vozíkem NEBO bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu / hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 • čtyřkolová motorová vozidla o výkonu do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.MOTOCYKL - SKUPINA A2

Minimální věk 18 let.

Výuku a výcvik lze zahájit dříve ( 1 rok předem ), podmínkou je podpis zákonného zástupce na Žádosti .
Žadatel o ŘP skupiny A2 nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a nesmí mít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů.


Skupina A2 opravňuje k řízení :


 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW ( spadají do skupiny A1 )
 • čtyřkolová motorová vozidla o výkonu do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 ( spadají do skupiny A1 ).
 • lehké motocykly s postranním vozíkem NEBO bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu / hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3 ( spadají do skupiny A1 ).
 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem ( spadají do skupiny A2 )MOTOCYKL - SKUPINA  A

Minimální věk 24 let, pokud nevlastní A1 nebo A2.

Minimální věk 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno JEN na tříkolová motorová vozidla ( A1 ).

Minimální věk 20 let, pokud je žadatel nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění A2.

Výuku a výcvik lze zahájit dříve. Uchazeč, který má Ř.P. na skup. Ao, nemusí absolvovat výuku a výcvik, může však čerpat po dohodě s autoškolou, např. praktické jízdy v libovolném počtu . Uchazeč skládá pouze Doplňovací zkoušku z praktické jízdy.


Skupina An opravňuje k řízení :

 

 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW ( spadají do skupiny A1 )
 • čtyřkolová motorová vozidla o výkonu do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 ( spadají do skupiny A1 ).
 • lehké motocykly s postranním vozíkem NEBO bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu / hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3 ( spadají do skupiny A1 ).
 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem ( spadají do skupiny A2 )
 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg


NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - SKUPINA C

Minimální věk 21 let. Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skup.B.


Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

a) Ministerstva vnitra používaných policií,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) ozbrojených sil České republiky,

d) obecní policie,

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

f) celních orgánů,

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

 

Řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,

b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

 

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení těchto vozidel:
Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 

PŘÍVĚSY A NÁVĚSY - SKUPINA C+E


Minimální věk 21 let. Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skup.C.

 

Řidičské oprávnění pro skupinu C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

a) Ministerstva vnitra používaných policií,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) ozbrojených sil České republiky,

d) obecní policie,

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

f) celních orgánů,

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

 

Řidičské oprávnění pro skupiny C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,

b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu


Skupina CE opravňuje k řízení :
 

- Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

- Jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E

- Jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)
 

 

TOPlist
aktualizováno: 08.04.2017 22:32:28
Navštivte naše historická fota !
Poskytli jsme vám dostatek informací ?
Karel
Dobrý den,se zájmem jsem si prošel lekce křižovatek; moc děkuji. Reaguji na Vaši pobídku, ohledně situace, která není v žádné lekci naznačena: Přijíždím po Čechově mostě a chci odbočit na Dvořákovo nábřeží. Křižovatka je řízena semaforem. Dvořákovo nábřeží od této křižovatky je silnicí se dvěma pruhy ve stejném směru. Z Pařížské ulice hodlá vozidlo rovněž odbočit na Dvořákovo nábřeží; samozřejmě odbočí do levého pruhu Dvořákova nábřeží (1. otázka - byl jeho úkon správný?). Já předpokládám tento
Jana
Skvělá autoškola, doporučuji! výborný přístup
Marcela
Moc pozdravů všem do autoškoly. Jsem vaše absolventka, před deseti lety. Moc ráda a často na vás dodnes po deseti letech vzpomínám, zvlášť na skvělou, nezapomenutelnou, profi instruktorku Alenu! Alenko, opravdu díky,často vzpomínám a doporučuji Vás dalším. Teď po deseti letech si obnovuji znalosti, tak si vždy na dobrou noc udělám testy. Díky všem a jedině autoškola Top!!!!!
:)
Skvele vysvetlene!dekuji!
Míša
Děkuji za velmi srozumitelné vysvětlení křižovatek. Hodně mi pomohly. Teď, když jedu, tak už ne s tlukoucím srdcem, ale vím, kdy můžu jet a kdy mám zastavit :-) Díky.
ZACATECNIK
nepochopil jsem to ani za boha,nechapu vubec prednosti v jizde když je tam vice jak 2 vozidla.... stranka sice dobra,ale me vubec nepomohla.
Lída
Skvěle vysvětlené, moc děkuji!
Katka
Konečně perfektně vysvětleno, děkuji.
anonym
Perfektní vysvětlení odbočení! Jasné, stručné, přehledné, neoddiskutovatelné!
eva
Do autoškoly Top jse se rozhodla přejít po tom, co jsem nezvládla jízdy na potřetí. Tuto autoškolu mi doporučila kamarádka, která se absolvovala výcvik a závěrečné zkoušky. A nelituji toho. Za těch pár hodin jsem odstranila nedostatky, samozřejmě mi to bylo znovu vše vysvětleno a pak to dopadlo dobře. Děkuji moc.....
Eliška
Do Autoškoly Top jsem přešla z jiné autoškoly a velice lituji, že jsem celý výcvik neabsolvovala zde. Oceňuji pana Kyselu za profesionální přístup. Ale hlavně chci ocenit pana Františka Fraňka, se kterým jsem mohla absolvovat další výcvik a přípravu k opravné zkoušce z jízdy. Za 10 hodin s ním na místě spolujezdce jsem se naučila více, než za 28 hodin předtím. Po všech zkušenostech, které mi předal se opravdu nebojím sama sednou za volant. Moc Vám děkuji
Autoškola Top
Všem, všem moc děkuji za slova uznání za naši práci a přeji mnoho klidných a pohodových kilometrů za volantem Vašeho vozu. Díky moc.
Veronika Drgoňová
Do AUTOŠKOLY TOP jsem se přihlásila na doporučení spousty úspěšných řidičů, kteří autoškolou prošli. Neudělala jsem chybu! Výuka netrvala moc dlouho a já se naučila vše, co potřebuji na spolehlivou jízdu. Moc děkuju. :)
Márty
mám pocit že vedle pana Fraňka bych se naučil v klidu řídit i tank.výborný přístup a kvalitní příprava jak na teoretickou tak i na praktickou zkoušku.
Eliška
Do autoškoly Top jsem se dostala na doporučení kolegyně z práce a můžu ji všem jen doporučit. Pan Kysela je trpělivý, klidný a umí skvěle vše vysvětlit. Opakování je matka moudrosti a tím se pan Kysela řídí. Za mě rozhodně 5 hvězdiček:)
Říha
Všem vřele doporučuji výborný přístup a hlavně velmi přátelský kolektiv . velký dík patří panu instruktorovi Fraňkovi který mě bezvadně připravil na závěrečné zkoušky.
Autoškola Top
Moc moc děkujeme za vaše vřelé díky ! Moc nás to těší !!!!
Sylva
Skvěle vysvětlené křižovatky! Konečně jsem je pochopila!
Zdeněk
Jsem rád, že jsem dal na doporučení a zvolil jsem Autoškolu TOP. Věděl jsem přesně, do čeho jdu a pokud váháte, tak běžte sem. Vřelý přístup jak lektorek na teorii tak především instruktora pana J. Kysely. Velkou výhodou byla možnost si vše naplánovat a dohodnout podle vlastních možností a času. Kdybych měl hledat nějaká zlepšení, nenajdu, snad jediné ale ne tolik zásadní. Vytvořit video lekce jízd. Můj vzkaz budoucím žákům je jednoduchý, bezesporu doporučuju Autoškolu TOP.
Denisa Kříženecká
Dobrý den,
chtěla bych poděkovat za obětavý a vřelý přístup panu Kyselovi, paní Krajíčkové i paní Seichertové. Byla jsem jimi skvěle připravená jak k písemným zkouškám, tak i k jízdám. Tuto autoškolu může jen doporučit.
Nový vzkaz
nick
text
Opište číslo

Jak jste objevil / objevila naší autoškolu ?

zobrazit výsledky
Do začátku prázdnin nám zbývá :
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
-
TRANSLATE TO :