PROGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

 
 

1. zkouška z PRAVIDEL PROVOZU

 • dostavte se na adresu MHMP, Nad Vršovskou horou 88, Praha 10 v předem stanovené datum a hodinu na základě informačního letáku, který od nás včas obdržíte.
 • odevzdáte nám občanský průkaz ( cizinci pas, povolení k pobytu ), ev. řidičský průkaz, vlastníte -li jej
 • předáte nám 1000,-Kč za první zkoušku ze dvou předmětů ( 700,-Kč je poplatek Magistrátu, 300,-Kč poplatek autoškoly, který částečně pokrývá mzdu učitele a pohonné hmoty při zkoušce z praktické jízdy ).
 • zakoupíme za vás hromadně " bloky " ( Magistrátní potvrzení o úhradě správního polatku za zkoušky ) a předáme je zkušebnímu komisaři.
 • předáme zkušebnímu komisaři také veškeré vaše dokumenty, které jsme přijali při vašem nástupu do autoškoly a osobní doklady. Komisař provede kontrolu dokladů a zapíše vás do centrálního počítače pro provedení zkoušky.
 • bude též provedena kontrola, máte-li uhrazeno celé kurzovné ( bez této úhrady nemůže být žák přijat na Závěrečné zkoušky )
 • komisař pozve celou skupinu našich žáků na PC zkušebnu
 • každý žák obdrží zpět své dokumenty a také potvrzení o zaplacení správního poplatku ve výši 700,-Kč u 1.zkoušky
 • každému žákovi je vygenerováno evidenční číslo, pod kterým je při zkoušce evidován. Toto číslo žák zapíše do vstupní tabulky v počítači. Následně je mu již vygenerován náhodný test - 25 otázek. Časový limit je 30 minut. Minimální počet bodů je 43.
 • ukončí-li žák test, okamžitě se dozví, jestli prospěl.


    Detaily k zkoušce z Pravidel ( test )
 • před vstupem do PC zkušebny vypněte laskavě své mobilní telefony
 • při zkoušce se nepokoušejte naklánět k sousedovi, s nikým nehovořte, nesnažte se o využití nějakého taháku
 • PC zkušebna je vybavena kamerami, zkušební komisař tedy vidí v průběhu zkoušky každý váš pohyb
 • PC zkušebna je vybavena dvaceti notebooky
 • žák, který nemá žádné zkušenosti s počítačem, nám musí tuto skutečnost předem ohlásit, komisař pomůže najet do systému a vše vysvětlí
 • ovládání programu je velmi jednoduché a pochopí jej každý !
 • po vstupním procesu si spustíte CVIČNÝ test
 • ve cvičném testu si pouze vyzkoušíte jak se ovládá celý program, jak se posouváte k dalším otázkám atd.
 • pochopíte-li vše, cvičný test ukončíte
 • na obrazovce se objeví symbol semaforu
 • jakmile se objeví zelená, kliknete na " spustit test "
 • objeví se vám první otázka OSTRÉHO testu
 • otázky můžete přeskakovat, vracet se k nim zpět, i opravovat svou odpověď, pokud se spletete
 • celkem musíte odpovědět na 25 otázek
 • maximální čas je 30 minut ( žáci s potvrzením od lékaře o dislexii nebo disgrafii mohou test psát déle, až 1 hodinu )
 • v průběhu vaší práce se soustřeďte pouze na svůj test, nenechte se rozptýlit tím, že někdo vedle vás to má již hotové !
 • test ukončete tlačítkem UKONČIT až si budete opravdu jistí, že test ukončit chcete
 • ihned se vám zobrazí výsledek ( minimální počet bodů pro PROSPĚL musí být 43, neuděláte-li chybu - budete mít 50 bodů )
 • nevstávejte a vyčkejte na výzvu zkušebního komisaře k podepsání Protokolu


2. Zkouška z praktické jízdy - skládá se v nejbližší pracovní den po zkoušce z Pravidel, ve stanovený den se dostavte do autoškoly v 7.45 ( není-li stanoveno jinak ) !

Nezapomeňte vzít s sebou opět doklad totožnosti !

 • zákon 247/2000 Sb. a jeho novela stanoví v § 42 a § 43 zcela přesně úkony, kterými uchazeč o řidičské oprávnění prokazuje svou schopnost k řízení
 • souhrnem lze říci toto - vaše jízda musí být samostatná, musíte prokázat, že bezpečně ovládáte vozidlo, řešíte s přehledem dopravní situace a nijak neporušujete Pravidla silničního provozu
 • při zkoušce také nezapomeňte, jak má správně vypadat příprava řidiče před jízdou - naučte se nazpaměť tento postup - lidově řečeno " sedadlo, zrcátka, pásy, start, rozsvícení světel, blinkr "
 • při zkoušce sedí vedle žáka za volantem, jeho osobní učitel / učitelka praktického výcviku, na zadním sedadle zkušební komisař a event. druhý žák, pokud lektor předvádí ke zkouškám sudý počet žáků
 • v průběhu zkoušky může lektor žákovi zasáhnout do řízení pouze v případě, že by byla ohrožena bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků
 • v průběhu zkoušky nesmí lektor hovořit se žákem, nesmí pomáhat svými pedály, napovídat či jinak pomáhat gesty, samozřejmě stejný zákaz platí pro druhého žáka, pokud je přítomen na zadním sedadle
 • jediný, kde je oprávněn hovořit v průběhu zkoušky je zkušební komisař, který včas a zřetelně uvádí trasu jízdy
 • pokud komisař mlčí a nesděluje žákovi, kam má jet, rozumí se samo sebou, že se žák bude řídit samostatně dopravními značkami, bude pečlivě sledovat např. zákazy, příkazy a dle těchto značek bude volit trasu jízdy
 • předem si prosím také prakticky ujasněte s lektorem, co znamená výraz " otočit se " a " odbočit " !
 • délka zkoušky - skupiny AM, A1, Ao, An, B1, B, B+E a T - zkouška trvá celkem ( nejméně ) 30 minut
 • délka zkoušky - skupiny C, C+E, D a D+E - zkouška trvá celkem ( nejméně ) 35 minut
 • předvádí-li ke zkoušce lektor sudý počet žáků, první žák vyjíždí od autoškoly , po 30ti minutách se na pokyn zkušebního komisaře vystřídá se žákem, který seděl vzadu.
 • po ukončení zkoušky z praktické jízdy je žák zkušebním komisařem hodnocen i s komentářem jízdy
 • nezapomeňte po ukončení jízdy cvičné vozidlo zajistit proti pohybu ! Samou radostí, že to máte za sebou, by se vám mohlo stát, že opravdu zapomenete, vozidlo se začne nekontrolovatelně pohybovat....a výsledek vaší zkoušky by se samozřejmě změnil !
 • poslední malinká připomínka - uvědomte si, že při závěrečné zkoušce bude cvičné vozidlo mnohem těžší než bylo při samotném výcviku. Ve vozidle budou přítomny minimálně tři osoby, pravděpodobnější bude přítomnost čtyř osob. Bude-li tedy hmotnost vozidla výrazně vyšší, počítejte s těmito skutečnostmi :
 • při rozjezdu vozidla na rovině, přidejte maličko více plynu, lépe rozpoznáte záběr spojky
 • při rozjezdu vozidla do kopce, přidejte více plynu než na rovině a pečlivě podržte záběr spojky
 • nezapomeňte také , čím větší je hmotnost vozidla, TÍM DELŠÍ JE JEHO BRZDNÁ DRÁHA, proto brzděte včas , plynule a s rozvahou    Závěrečné zkoušky z praktické jízdy končí cca ve 14.00 hod
 • 14.00 hod. je čas orientační, konec je závislý na počtu žáků, které autoškola v daný den předvádí ke zkouškám, takže konec může být dříve nebo i později
 • pokud úspěšně složíte obě závěrečné zkoušky, zkušební komisař potvrdí výsledky zkoušky na druhou stranu vaší "Žádosti", zhotoví kopii k založení na MHMP a předá vám originál této Žádosti
 • s originálem Žádosti ( též s přílohou o lékařské způsobilosti ), občanským průkazem, ev.řidičským průkazem, pokud jej vlastníte a jednou fotografií se dostavte na : Obecní úřad s rozšířenou působností v místě VAŠEHO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ. Žáci s trvalým bydlištěm v Praze se dostaví na : 

  Magistrát hl. m. Prahy - REGISTR ŘIDIČŮ A REGISTR VOZIDEL,

  od pondělí 15. září 2014 v nových prostorách,

  v Business Centre Vyšehrad ( BCV ), Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4

  Mimopražští uchazeči - nevíte -li kam jít , informujte se přímo v sekretariátu AŠ TOP, rádi vám adresu v počítači vyhledáme.
 • na zmíněném úřadě vyplníte žádost o vydání řidičského průkazu, předložíte všechny potřebné dokumenty a pracovnicí úřadu vám bude sděleno, kdy si budete moci Ř.P. vyzvednout ( proces vydání lze též sledovat na internetu ), max.délka čekání jsou tři týdny, ale většinou jsou lhůty kratší
 • žáci, kteří prováděli rozšiřující výuku a výcvik MOHOU požádat o expresní vystavení Ř.P. za příplatek3. Pokud žák NEPROSPĚL z některé ze zkoušek

 • berte prosím na vědomí, že každá zkouška z prováděných zkoušek JE NEZÁVISLÁ NA DRUHÉ, tedy srozumitelně řečeno, ta zkouška, která se vám podaří - JE PLATNÁ a ta zkouška, při které neuspějete - SE MUSÍ ÚSPĚŠNĚ OPRAVIT, nejpozději do šesti měsíců ode dne první neúspěšné zkoušky. Pokud by se tak nestalo, lidově řečeno " propadl by vám celý výcvik " a i úspěšné zkoušky by pozbyly platnosti.
 • v průběhu této půlroční lhůty můžete chodit na opravné zkoušky bez omezení počtu těchto zkoušek, jedinou podmínkou je minimální lhůta mezi jednotlivými zkouškami - 5 pracovních dnů.

 • správní poplatky, které vybírá zkušební komisař za opravné zkoušky
 • Pravidla silničního provozu ( test ) 100,-Kč
 • Praktická jízda 400,-Kč
 • poplatky, které vybírá autoškola za opravné zkoušky
 • Pravidla silničního provozu ( test ) 500,- Kč ( 1 konzultační hodina v ceně )
 • Praktická jízda 500,-Kč
 • tyto poplatky pokrývají zčásti provozní náklady autoškoly, jsou kalkulovány na minimum, bez nějakého zisku pro autoškoluNejčastější chyby žáků při zkouškách z praktické jízdy :
Nebudeme zde citovat paragrafy, ale pro vás srozumitelně řečeno...

 • nedání přednosti v jízdě
 • neúplné dodržení příkazu " Stůj dej přednost v jízdě "
 • jízda v jízdních pruzích
 • odbočování vlevo z pravého jízdního pruhu a obráceně
 • opomíjení dávání směrových světel
 • opomíjení sledování provozu ve zpětných zrcátkách
 • překročení nejvyšší povolené rychlosti

Pro aktuální schválené termíny zkoušek klikněte ZDE.

TOPlist
aktualizováno: 29.12.2018 16:05:51
Navštivte naše historická fota !
Poskytli jsme vám dostatek informací ?
Violina Radeva
Jsem moc šťastna že jsem se učila u pana Kysela z autoškoly TOP. Všem doporučuji!!! Profesionální přístup a přátelská atmosféra,vše bylo skvěle vysvětleno. Výsledek říka sam za sebe-mám řidičák :)
Petr
Top autoškolu mohu jen doporučit, všem kdo se chce naučit spravně řídit. Pan Kysela je skvělej učitel a velkej pohodař. moc děkuju za skvělej a lidskej přistup. Všem mohu jen doporučit.
chinazu kelechi muno
Hello l saw your contact on benefity.cz. I am interested in learning to driving. I do speak or understand very good Czech. I prefer learning in English, How much for everything and when can l start. Thank you
Tereza Ch.
Moc vám děkuji za trpělivost a držení palců, byla jsem s vámi moc spokojená a děkuji panu frankovi za praxi jízdou v autě.. Teď když jezdím ráda vzpomínám na vás a s láskou vám přeji vše to nejlepší
Milan
Moc děkuji, konečně názorně ukázáno jak se odbočuje doleva v jednosměrné ulici. Tady to snad už nikdo ani neví a pak se tvoří kolony. Obrázky jsem si vytiskl a protože denně jezdím v jednosměrce tak to asi budu rozdávat, téměř nikdo se neřadí správně a pak jen čučí, když si najede vlevo. Moc díky.
Lucie
Tuto autoškolu jsem si vybrala na základě kladných referencí a udělala jsem správně. Pan Kysela naučí řídit snad každého. Kladně hodnotím konzultace, které mi moc pomohly a zvládla jsem tak napsat test za plný počet bodů. Pravidla provozu mi p. Kysela vždy logicky vysvětlil a to mi pomohlo posunout se dál a překonat strach z řízení.
Děkuji moc za úspěšné absolvování kurzu a Vaši trpělivost.
Paulína
Autoškola Top, byla opravdu ta nejlepší volba. Vše v klidu a v pohodě. Pečlivá příprava na teorii, kterou mě učil trpělivý pan Kysela. Připravil mě na testy perfektně! A jízdy bez strachu a stresu s vždy klidným panem Fraňkem. Všechno mi trpělivě vysvětlil, ukázal všechny situace. Na autoškolu díky Vám budu vzpomínat s úsměvem. V dnešní době jedni z mála poctivých lidí, kteří dělají svou práci s láskou!
Přeji hodně štěstí a děkuji!
anonym
Andrea
Pan učitel Josef Kysela je trpělivý, ochotný a vše příjemně a ochotně vysvětlí. Jak jízdy tak i testy vše v klidu a v pohodě. Co koliv nevíš hned se zeptáš a hned víš odpověď všechno nejlepším pořádku a doporučuji autoškolu top a pana Kyselu... 😀😀😀
Petr S.
Tahle autoškola je fakt suprová,pan Kysela opravdu skvělý chlap pomohl ze vším,vysvětlil,ukázal, opravdu mě připravil bezvadně na testy a nesmím zapomenout na pana instuktora Franka který byl opravdu bezvadný, tak hodneho a trpěliveho člověka už jsem dlouho nevyděl naučil mě vše co se týče řízení bylo to super, fakt jsem si to užil.Co dodat, opravdu skvělí kolektiv a tuhle autoškolu mužu jen doporučit.
Andrea
Pan učitel Josef Kysela je trpělivý, ochotný a vše příjemně a ochotně vysvětlí. Jak jízdy tak i testy vše v klidu a v pohodě. Co koliv nevíš hned se zeptáš a hned víš odpověď všechno nejlepším pořádku a doporučuji autoškolu top a pana Kyselu... 😀😀😀
Jirka
Pan instruktor Kysela je velice trpělivý, vše vysvětlí a jízdy jsou s Ním vpohodě. Vřele doporučuji. P.S. Děkuji za skvělý kurz :-)
Lukáš
Pravdou je, že se mi do autoškoly moc nechtělo, nicméně celý výcvik proběhl dobře a já si tedy nemám na co stěžovat. Pan Kysela, jenž mi byl lektorem, se mnou měl víc než dost trpělivosti, po celou dobu si uchovával jistou dávku lehkého humoru, snažil se pomoct nebo poradit, když bylo potřeba, nestresoval a rozhodně na mě nikterak nenadával ani v situacích, kdy by jinému už jistě "ruply nervy". Dobré byly také průběžné písemné testy, které mě nutily se postupně učit. Můžu doporučit!
Eva
Děkuji za skvělou a praktickou online výuku!
Sára
Skvělá autoškola. Všem vřele doporučuji.Profesionální a přátelský přístup a vše bylo skvěle vysvětleno :)
anonym
V situacii 3 4 nemoze ist vodic nikam lebo vsade su jednosmerky
Jana
Děkuji za názorné vysvětlení!
Martin
Výborná autoškola, kterou dělají především skvělí lidé! Před první jízdou jsem měl strach, který ale díky přístupu pana instruktora opadl a vše jsem až do zkoušek zvládl bez stresu a na jízdy se těšil. Děkuji, děkuji a budu doporučovat dál
Karel
Dobrý den,se zájmem jsem si prošel lekce křižovatek; moc děkuji. Reaguji na Vaši pobídku, ohledně situace, která není v žádné lekci naznačena: Přijíždím po Čechově mostě a chci odbočit na Dvořákovo nábřeží. Křižovatka je řízena semaforem. Dvořákovo nábřeží od této křižovatky je silnicí se dvěma pruhy ve stejném směru. Z Pařížské ulice hodlá vozidlo rovněž odbočit na Dvořákovo nábřeží; samozřejmě odbočí do levého pruhu Dvořákova nábřeží (1. otázka - byl jeho úkon správný?). Já předpokládám tento
Jana
Skvělá autoškola, doporučuji! výborný přístup
Marcela
Moc pozdravů všem do autoškoly. Jsem vaše absolventka, před deseti lety. Moc ráda a často na vás dodnes po deseti letech vzpomínám, zvlášť na skvělou, nezapomenutelnou, profi instruktorku Alenu! Alenko, opravdu díky,často vzpomínám a doporučuji Vás dalším. Teď po deseti letech si obnovuji znalosti, tak si vždy na dobrou noc udělám testy. Díky všem a jedině autoškola Top!!!!!
Nový vzkaz
nick
text
Opište číslo

Jak jste objevil / objevila naší autoškolu ?

zobrazit výsledky
Do začátku prázdnin nám zbývá :
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
-
TRANSLATE TO :